ktm

Politika kvaliteta

politika-kvaliteta

Sertifikat

sertifikat

Struktura KTM-a

organizaciona struktura

Prezentacija KTM-a

prezentacija

Agencija KTM System osnovana je Novembra 2009. godine sa ciljem:

 • preneti i nesebično podeliti višegodišnje iskustvo u menadžmentu
 • realizaciji projekta i investicija,
 • implementaciji standarda,
 • zakonskih normi,
 • trening i edukacija zaposlenih i poslodavaca.

 

Naša snaga ogleda se u drugačijem pristupu sa širokim dijapazonom usluga i mrežom partnera izuzetnih referenci iz oblasti:

 • projektovanja,
 • inženjeringa,
 • bezbednosti i zdravlja na radu,
 • implementacije standarda.

 

Koncept i smisao našeg poslovanja sadržani su u samom nazivu:

Konsalting Trening Menadžment - KTM SYSTEM

 

Smatramo da se Vaša ideja može pretvoriti u projekat, a on realizovati jedino ako:

 • POSTAVITE DOBAR KONCEPT
 • EDUKUJETE LJUDE KOJI JE TREBAJU REALIZOVATI
 • PAMETNO RUKOVODITE I UPRAVLJATE SISTEMOM

KTM system je tu da godine iskustva podeli na najbolji način, konkretnim primerima i predlozima Vas savetuje, edukuje i rukovodi do tačke kada ćete sami preuzeti ono što vam i pripada – Vaš sistem koji radi.

 

Težimo da svoje poslovanje razvijemo u nekoliko pravaca:

 • Projekt menadžment,
 • Sistem bezbednosti i zdravlja na radu i
 • Implementacija menadžment sistema ISO 9001, 14001, ISO 45001 i ISO 50001...
 • Zaštita životne sredine

 

Tako spojeni u jednu celinu daju puni smisao našem sloganu:

ČINIMO RADNO MESTO BEZBEDNIM