iso14001

ISO 14001:2015

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Zaštita životne sredine u poslednjim decenijama predstavlja imperativ za čovečanstvo i to ne samo zbog očuvanja našeg životnog staništa, već i zbog očuvanja i obnavljanja prirodnih resursa, od čije eksploatacije zavisi dobar deo svetske privrede.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) bavi se problemom zaštite životne sredine, još od devedesetih godina prošlog veka, a kao rezultat njenog rada nastao je standard ISO 14001, koji definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine

Razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem ovog standarda su:

 • neprestano zagađivanje životne sredine,
 • strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
 • zakoni EU,
 • povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
 • nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja,
 • posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

IMPLEMENTACIJA

Predviđene su sledeće aktivnosti po pojedinim fazama realizacije projekta EMS, ISO 14001 - Standard za sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine

 1. Definisanje organizacione strukture za realizaciju Projekta;
  • određivanje predstavnika rukovodstva za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
  • određivanje članova Tima za realizaciju Projekta;
  • Obuka za zahteve standarda ISO 14001;
 2. Utvrđivanje aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema upravljanja zaštitom životne sredine;
 3. Definisanje i izrada dokumentacije koju zahteva sistem upravljanja zaštitom životne sredine;
 4. Sa projektnim timom:
  • Usklađivanje sa postojećom dokumentacijom QMS i izrada dokumentacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS);
  • Identifikacija zahteva iz zakona i propisa;
  • Identifikacija, utvrđivanje i vrednovanje aspekata životne sredine;
  • Utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva i izrada programa zaštite životne sredine;
  • Postupanje sa resursima, opasnim materijama, otpadom i delovanje u akcidentnim situacijama;
  • Plan monitoringa;
  • Vrednovanje postignutih učinaka.
 5. Obuka tima za interne provere sistema upravljanja zaštitom životne sredine;
 6. Interna provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine;
 7. Pripreme za sertifikaciju;

SERTIFIKACIJA

(prisustvo i pomoć tokom sertifikacije)