ohsas18001

ISO 45001:2018

Bezbednost i zdravlje na radu

Svest o značaju zaštite zdravlja zaposlenih i bezebdnosti na radu sve više dolazi do izražaja u poslovnom svetu, zajedno sa jačanjem svesti o značaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrednosti organizacije

Standard ISO 45001 je primenjiv na sve orgnizacije, koje žele da uspostave efikasan sistem koji štiti njihove zaposlene od svih identifikovanih rizika na radnom mestu i koje žele da:

 • uspostave sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoscu na radu, da bi eliminisale ili svele na minimum rizik za zaposlene i druge zainteresovane strane, koje mogu biti izložene OH&S rizicima proisteklim iz njenovih aktivnosti,
 • primene, održavaju i kontinualno poboljšavaju sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoscu na radu,
 • osiguraju usaglašenost sa zakonskim zahtevima i sopstvenom politikom zastite zdravlja i bezbednosti na radu,
 • demonstriraju drugima ovu usaglašenost,
 • zatraže sertifikaciju/registraciju svog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoscu na radu od strane eksterne organizacije.

 

IMPLEMENTACIJA

Predviđene su sledeće aktivnosti po pojedinim fazama realizacije Projekata ISO 45001 - Standard za sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih

 1. Definisanje organizacione strukture za realizaciju Projekta, što podrazumeva:
  • određivanje predstavnika rukovodstva za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu,
  • određivanje članova Tima za realizaciju Projekta;
  • uvodna obuka predstavnika rukovodstva i članova Tima za uspostavljanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu koja obuhvata:
  • zahteve standarda ISO 45001,
  • dokumentacija sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu i način izrade dokumentacije;
  • Identifikovanje normativnih dokumenata (zakoni, propisi nastali na osnovu zakona);
 2. Identifikovanje opasnosti, ocena rizika i upravljanje rizicima, što obuhvata:
  • utvrđivanje metodologije za identifikaciju i ocenu rizika (identifikovanje operacija i aktivnosti koje su povezane sa rizicima za koje je potrebno primeniti mere za njihovo upravljanje),
  • klasifikaciju rizika i identifikovanje onih rizika koji se moraju otkloniti ili se sa njima mora upravlajti,
  • definisanje odgovornosti i ovlašćenja za postupanje i istraživanje nesrećnih slučajeva, incidenata i neusaglašenosti i preduzimanje mera za ublažavanje posledica,
  • uspostavljanje i održavanje planova i postupaka radi identifikovanja potencijalnih incidenata i opasnih situacija,
  • praćenje i merenje performansi zdravlja i bezbednosti na radu,
  • uspostavljanje ciljeva zaštite i bezbednosti na radu,
  • definisanje programa za ostvarenje ciljeva zaštite i bezbednosti na radu.
 3. Izrada dokumentacije sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu;
 4. Obuka za primenu dokumentacije (obavlja se permanentno u toku realizacije konsultantske usluge);
 5. Obuka za interne provere – obuka za način provere uspešnosti primene sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu;
 6. Interne provere i preispitivanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu;
 7. Pripreme za sertifikaciju;

SERTIFIKACIJA

(prisustvo i pomoć tokom sertifikacije)