energetska efikasnost link left

ENERGETSKA EFIKASNOST

Cilj gazdovanja energijom je da se smanje troškovi za energiju i da se preduzeću donese neposredna korist povećanjem profitabilnosti. Gazdovanje energijom predstavlja konstruktivnu primenu različitih tehnika upravljanja koje omogućuju organizaciji da identifikuje i primeni mere za smanjenje potrošnje energije i troškova za energiju. U mnogim industrijskim preduzećima troškovi za energiju predstavljaju značajan trošak poslovanja. Energija se često pogrešno smatra fiksnim režijskim troškom, mada je zapravo jedan od troškova kojim se najlakše upravlja. I zaista, u mnogim zemljama EU iskustvo je pokazalo da mnoge fabrike mogu smanjiti troškove za energiju i do 20% bez ozbiljnog ulaganja, te da je često lakše da se profit preduzeća poveća smanjenjem troškova za energiju nego povećanjem prodaje.

Gazdovanje energijom je sredstvo za postizanje i održavanje takve vrste ušteda, tako što se energijom gazduje na isti način kao i bilo kojim drugim resursom preduzeća, smanjuje se rasipanje i obezbeđuje da su troškovi energije svedeni na minimum. Standardne aktivnosti gazdovanja energijom obuhvataju:

  • Nabavku energije,
  • Merenje i fakturisanje,
  • Merenje učinka,
  • Razvoj energetske politike,
  • Izradu energetskih pregleda i bilansa
  • Podizanje nivoa svesti, obuku i obrazovanje,
  • Upravljanje investicionim projektima.

energetska efikasnost diag1

Energetska efikasnost