iso14001

UPRAVLJANJE OTPADOM

 

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1:

 • Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište republike srbije
 • Podaci o količinama proizvoda po vrstama stavljenim na tržište republike srbije
 • Dnevna evidencija o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda
 • Mesečna rekapitulacija količina proizvoda plasiranog na tržište rs
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

 • Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;
 • Obrazac DEO 2 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;
 • Obrazac DEO 3 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;
 • Образац DEO 4 – Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;
 • Образац DEO 5 – Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada.

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

 • Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;
 • Obrazac GIO 2 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;
 • Obrazac GIO 3 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;
 • Obrazac GIO 4 – Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;
 • Obrazac GIO 5 – Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;
 • Obrazac KOM 1 – Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.