reference

 

implementation

 

reference 

 

preuzmite našu referenc listu
u PDF formatu

REFERENCE

Farmaceutska industrija Zdravlje ACTAVIS – naš izvršni menadžer Predrag Antanasijević radio je kao Project and Safety Manager u periodu od 2002. do 2009.

 

PROJEKTI U TOKU

 

Fudbalski stadion - Leskovac

KOORDINATOR ZA BZR U FAZI PROJEKTOVANJA
KOORDINATOR ZA BZR U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

Fudbalski stadion - Leskovac Fudbalski stadion - Leskovac Fudbalski stadion - Leskovac Fudbalski stadion - Leskovac Fudbalski stadion - Leskovac Fudbalski stadion - Leskovac


logo

PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM


 

Zdravstveni centar Vranje

KOORDINATOR ZA BZR U FAZI IZVODJENJA RADOVA

Zdravstveni centar Vranje Zdravstveni centar Vranje Zdravstveni centar Vranje


 
Farmaceutsko Hemijska Industrija Zdravlje a.d. Leskovac
 • Pružanje HSE usluga u smislu "outsource" procesa - kontrola Zaštite životne sredine i Bezbednosti i zdravlja na radu, kontrola Tokova otpada, Obuke, Monitoring procesa...

 

ZAVRŠENI PROJEKTI

 

logo

West Pharmaceutical Services Beograd d.o.o. – Kovin

KOORDINATOR ZA BZR U FAZI PROJEKTOVANJA

KOORDINATOR ZA BZR U FAZI IZVODJENJA RADOVA

 • Izgradnja TS 20/0.4 KV
 • Izgradnja Parkinga
 • Izgradnja PP rezervoara sa crpnom stanicom
 • Izgradnja Tehnološke kanalizacione mreže
 • Izgradnja Mikrobiološke laboratorije
 • Izgradnja Rezervoara za lož ulje

 

BioSense Institut Novi Sad

KOORDINATOR ZA BZR U FAZI PROJEKTOVANJA

BioSense BioSense BioSense


 

logo

Delhaize Distributivni Centar Srbije, Nova Pazova

KOORDINATOR ZA BZR U FAZI IZVODJENJA RADOVA

Delhaize Delhaize Delhaize Delhaize


 

SEMINAR ZA SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA ISO 50001:2018

TENT TENT


 

salveo

SALVEO d.o.o. Beograd

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018

Predmet sertifikacije:

Uvoz, marketing, distribucija i prodaja lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i kozmetike.


 

Arc Flash Hazard Study

FHI Zdravlje TEVA Leskovac

Arc Flash Hazard Study Arc Flash Hazard Study


 

Grad Leskovac

Linija mulja CPPOV - Faza II

Grad Leskovac Grad Leskovac

Grad Leskovac Grad Leskovac

Grad Leskovac Grad Leskovac


 

SRSC Smederevo

(Lokacija u okviru HBIS Železare Smederevo)

 • Izrada Akta o Proceni rizika

SRSC Smederevo SRSC Smederevo
SRSC Smederevo SRSC Smederevo


 

Termoelektrana Kostolac

 • Obuka po IMS-u

Termoelektrana Kostolac Termoelektrana Kostolac Termoelektrana Kostolac


 

Grad Leskovac - Kolektor do CPPOV Leskovac

 

 • Koordinator u fazi Projektovanja i u fazi Izvođenja radova

 


 

Naučno-tehnološki park u Nišu

 • Koordinator u fazi Projektovanja i u fazi Izvođenja radova

Naučno-tehnološki park Naučno-tehnološki park Naučno-tehnološki park


 

Kula 2 Ušće - Beograd

 • HSE poslovi

Kula2Kula2

Kula2Kula2

Kula2Kula2


Koordinator u fazi Projektovanja i u fazi Izvođenja radova

 • Opšta Bolnica Leskovac – Infektivno odeljenje
 • Grad Leskovac - OŠ Josif Kostić Leskovac
 • Grad Leskovac - Linija mulja CPPOV - Faza II
 • Grad Leskovac - Vodovod Vučje
 • MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija / Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u Okružni Zatvor Leskovac

 


 

Farmaceutsko Hemijska Industrija Zdravlje Actavis Leskovac

 • AKT O PROCENI RIZIKA
 • Od 01.januara 2018. nastavak Ugovora iz 2016. na još dve godine za pružanje HSE usluga u smislu "outsource" procesa - kontrola procesa Zaštite životne sredine i Bezbednosti i zdravlja.

 


 

Fabrika za šivenje čarapa i rublja - VALY Valjevo i VALY Loznica
AKT O PROCENI RIZIKAcompleted pecat200x150px

valy valy


 

Tržno-Zabavni centar "Belgrade-PLAZA" - Beogradcompleted pecat200x150px

koridor koridor


 

Autoput E-75 / Koridor 10/ LOT 1completed pecat200x150px

koridor


 

Tržno-Zabavni centar "Belgrade-PLAZA" - Beogradcompleted pecat200x150px

55.000m2

plaza plaza


 

Koordinator za izvođenje radova - Pogoni fabrike COFICAB - Šimanovcicompleted pecat200x150px

8.000m2

coficab coficab


 

Distributivni centar LIDL - Novi Banovcicompleted pecat200x150px

60.000m2

lidl lidl


 

Farmaceutsko Hemijska Industrija Zdravlje Actavis Leskovaccompleted pecat200x150px

actavis

Farmaceutsko Hemijska Industrija Zdravlje Actavis Leskovac - Od 23.januara 2016. KTM system je ugovorio pružanje EHS usluga u smislu "outsource" procesa.

Ugovor koji je sklopljen na period od dve godine podrazumeva uslugu:

· Zaštite životne sredine - tretman "tokova" opasnog i neopasnog otpada, vodjenje zakonskih evidencija...

· Kontrolu bezbednosti i zrdavlja na radu zaposlenih, izvođača radova i trećih lica, Procenu rizika, HSE obuke, HSE inspekcije, HSE mere za unapredjenje postojećih ISO 14001 i OHSAS 18001 sistema menadžmenta u ovoj farmaceutskoj kompaniji


 

Gasovodni most Smederevo-Kovincompleted pecat200x150px

Gasovodni most Gasovodni most Gasovodni most


 

Poslovni objekat Societe Generale Srbija, Blok 21 Novi Beogradcompleted pecat200x150px

societe

Nadzor na primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu za elektro energetske instalacije, sisteme kontrole pristupa i instalacije slabe struje.

Societe


 

ENERGOMONTAŽA AD - Beogradcompleted pecat200x150px

Energo montaza

Sa partnerskom kućom EDUKON Beograd pokrenuli smo projekat implementacije sistema menadžmenta ISO 50001:2011- Sistem menadžmenta energetskom efikasnošću - za potrebe klijenta ENERGOMONTAŽA AD Beograd. Čime smo ušli u grupu retkih konsultantskih kuća koje na ovim prostorima mogu i rade na uspostavljanju i primeni ovog još uvek za nas novog i veoma zahtevnog standarda.


 

FRESENIUS MEDICAL CARE - VRŠACcompleted pecat200x150px

AKT O PROCENI RIZIKA NOVE FABRIKE MEDICINSKIH SREDSTAVA FRESENIUS MEDICAL CARE - VRŠAC,
15000 m2, 160 RADNIH MESTA, 1500 ZAPOSLENIHI...

01 fresenius completed


 

OFICCINA GAME EAST d.o.o. Vršac - Fabrika precizne mehanikecompleted pecat200x150px

GAME EAST - Vršac  GAME EAST - Vršac


 

FRESENIUS MEDICAL CARE - VRŠAC

Fabrika za proizvodnju medicinskih sredstava prema GMP zahtevima.

Agencija KTM System na ovom projektu angazovana je na poslovima:

 • Projekt menadžment instalacije i puštanja u rad kompletne tehnološke opreme za potrebe novog pogona i
 • Nadzor na primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu za elektro energetske instalacije

01 fresenius completed


 

FAS KRAGUJEVACcompleted pecat200x150px

Projekat izgradnje CSNU (centralni sistem nadzornog upravljanja) potrošnje energenata za proizvodni pogon. KTM SYSTEM na ovom projektu angažovan je na poslovima nadzora na primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu.

FAS Kragujevac


 

NADZOR NA PRIMENI MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ZA DEONICU NA KORIDORU 10, PUT E 80completed pecat200x150px

 • Zaštita i izmeštanje nadzemnih vodova 1 kV, 10KV, 35kV na deonici autoputa E-80 Niš - Dimitrovgrad
 • Zaštita i izmeštanje nadzemnih TK vodova na deonici autoputa E-80 Niš - Dimitrovgrad
 • Izgradnja elektroenergetske petlje kod naplatne rampe Pirot-Zapad (TS 10/0.4, Osvetljenje)
 • Izrada osvetljenja magistralnog puta M-9

Koridor 10 


 

ELEM - A.D. “ELEKTRANI NA MAKEDONIJA”completed pecat200x150px

Sa vodećom konsultantskom kućom iz Makedonije - MakKontrol, KTM System je Septembra 2013. otpočeo projekat implementacije OHSAS 18001:2007 standarda u A.D. “Elektrani na Makedonija”. Pod ovim projektom se podrazumevaju sledeće lokacije (rudnici, termo i hidro elektrane):

 • TE Bitola
 • TE Oslomej
 • Energetika Skopje
 • HE Globočica
 • HE Špilje
 • HE Vrben
 • HE Raven
 • HE Vrutok
 • HE Tikveš
 • HE Sv. Petka
 • HE Kozjak
ELEM - Makedonija ELEM - Makedonija ELEM - Makedonija

 

NADZOR NA PRIMENI MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA IZGRADNJI VIVO SHOPING PARKA, JAGODINAcompleted pecat200x150px

Za potrebe generalnog izvođača radova i glavnog nosioca projekta, kompanije Montprojekt d.o.o. Beograd i predstavnika investitora VIVO shopping PARK d.o.o. agencija KTM System angažovana je na poziciji glavnog koordinatora za koordinaciju mera za BZR.

VIVO - Jagodina

VIVO - Jagodina  VIVO - Jagodina