reference

 

implementation

 

reference 

 

preuzmite našu referenc listu
u PDF formatu

Implementacija standarda

 

Reference:

 

srsc

Implementacija:

 • ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS)
 • ISO 14001:2015 Sistemi menadžmenta životnom sredinom (EMS)
 • ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S)

Predmet sertifikacije:

OBRADA I PREVLAČENJE METALA TVRDIM HROMIRANJEM

 

harsco

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015

Predmet sertifikacije:

PRUŽANJE USLUGA U INDUSTRIJI ČELIKA:
ČIŠĆENJE LIVNIH POLJA I TRANSPORT MATERIJALA, ČIŠĆENJE ČELIČANE, PRERADA ŠLJAKE, REZANJE KISEONIKOM, SKARFING I KOMISIONA PRODAJA ŠLJAKE.

 

anikon

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

PRODAJA, SERVIS I UGRADNJA PUMPI I INDUSTRIJSKIH PUMPNIH POSTROJENJA, SISTEMA ZA DOZIRANJE HLORA I PRIPADAJUĆE SPECIJALIZOVANE OPREME.

 

abb d.o.o. Beograd

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

PRODAJA ELEKTROENERGETSKIH PROIZVODA I SISTEMA I PROIZVODA I SISTEMA INDUSTRIJSKE AUTOMATIKE; INŽENJERING U OBLASTI IMPLEMENTACIJE ELEKTROENERGETSKIH PROIZVODA I SISTEMA I PROIZVODA I SISTEMA INDUSTRIJSKE AUTOMATIKE; PRUŽANJE POSTPRODAJNIH USLUGA I SERVISIRANJE.

 

monprojekt logo

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

PROJEKTOVANJE, MONTAŽA I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, PROIZVODNJA RAZVODNIH POSTROJENJA I OPREME ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE, ZASTUPANJE STRANIH FIRMI I PRODAJA MATERIJALA I OPREME ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE. 

 

eurocons logo

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

INŽENJERING POSLOVI U FARMACEUTSKOJ PROIZVODNJI, MEDICINI I PROIZVODNJI HRANE. PRODAJA PROCESNE I MERNO-REGULACIONE OPREME, REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA.

 

eurocons logo

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015

Predmet sertifikacije:

PROIZVODNJA I PRODAJA DELOVA OD GUME I PLASTIKE